Ξέρετε τις πρωτεύουσες αυτών των χωρών,
Ερώτηση 1 από 15

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νορβηγίας,

Υπολογισμός αποτελέσματος...