Ποιος είσαι αλήθεια όταν δεν βλέπει κανείς;
Ερώτηση 1 από 10

Τι κάνεις όταν είσαι μόνος στο δωμάτιο σου;

Υπολογισμός αποτελέσματος...